Øyen

Geitanger

Ute i Hjeltefjorden finnes et vakkert hytteparadis beliggende i Øygarden kommune. Her er nesten ingen fastboende, men til gjengjeld er øyen kledd med hytter. Øyen har en rik historie som et lite, men spennende gårdssamfunn, og spor fra dette finnes det rikelig av på øyen den dag i dag.

OBS! Det ble i dag, 15. mars 2020 obsertvert to stk mink på øyen. Det er grunn til at det kan være flere. Minken er regnet som et skadedyr som ikke hører hjemme i den norsk fauna. Minken angriper og spiser det meste av vilt, inklusiv og spesielt for fugler. Den er uønsket i norsk natur i følge Folkehelseinstituttet.

https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/pattedyr-andre/mink/