Hytteliv på Geitanger

Geitanger var fram til begynnelsen av 1900-tallet et aktivt mikro-samfunn som livnærte seg av jordbruk, fiske og noe industri.

Ut mot slutten av 1920-tallet hadde konsekvensene av den industrielle revolusjon også nådd Geitanger, og lønnsomheten til småskala-virksomheten sank hurtig. 

I tråd med økende velstand blant byfolk, åpnet det seg opp et marked for hytter, noe øyens grunneiere nok så nødvendigheten av å benytte seg av.

Andrew michaels

Andrew holds a Certified Elder Law Attorney (CELA) degree, and has over 18 years of experience as a prosecutor in New York State. Andrew has personally handled quite a few high-profile cases, both as prosecutor as well as a defense lawyer. He has represented over 100 New York firms in various litigations, an has only lost once, throughout his entire career. It wasn’t his fault, the guy was clearly guilty.

 

Robert Jeffries

Robert might look like a sweet old man, but when he puts on the famous litigation suit, he becomes a cunning lion. You really want a guy like Robert on your team. Finding loop holes and loose ends is what has made Robert famous in the New York district and beyond as one of the shrudest, most highly skilled lawyer in the business. Don’t miss his closing arguments, they have never failed.

Lukk meny