Hytteliv på Geitanger

Geitanger var fram til begynnelsen av 1900-tallet et aktivt mikro-samfunn som livnærte seg av jordbruk, fiske og noe industri.

Ut mot slutten av 1920-tallet hadde konsekvensene av den industrielle revolusjon også nådd Geitanger, og lønnsomheten til småskala-virksomheten sank hurtig. 

I tråd med økende velstand blant byfolk, åpnet det seg opp et marked for hytter, noe øyens grunneiere nok så nødvendigheten av å benytte seg av.